Statuten en Reglementen

De statuten vormen de basis van elke vereniging en zijn de onderlegger voor diverse reglementen die mede zorg dragen voor een soepel functionerende vereniging. In de reglementen, zoals bijvoorbeeld het Huishoudelijke Reglement vind je regels over de Algemene Leden vergadering, de omvang, functies, samenstelling en taken van het bestuur, het omgaan met alcohol, het omgaan met de privacy van de leden (AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming) en nog veel meer.

Machtigingsformulier

Doorlopende-machtiging-SEPA-Bijmaat

Toestemmingsverklaring AVG

toestemmingsverklaring2

Privacyverklaring AVG

privacyverklaring

Reglement verantwoord alcohol gebruik

alcohol-in-sportkantines

Huishoudelijk reglement

huishoudelijkreglement

Statuten

Statuten-TTV-Bijmaat