Kernwaarden en Gedragscodes

Kernwaarden/gedragsregels ttv Bijmaat

  • Respecteer tegenstanders, scheidsrechters, alle deelnemers en toeschouwers.
  • We zijn een vereniging; iedereen telt mee.
  • Een veilige, gezellige en plezierige omgeving staat centraal.
  • Speel om te winnen – maar niet ten koste van alles.
  • Win met sportiviteit, verlies met waardigheid.
  • Weiger vals spelen, pesten, racisme, (verbaal) geweld en drugs.
  • Waardeer onze vrijwilligers en draag je steentje bij waar mogelijk.
  • Geniet van het spel!

Kernwaarden en Gedragscodes

Gedragscodes-Bijmaat-vastgestel-ALV