Bijmaat Hogerop maar toch gezellig.

BIJMAAT PER DIRECT GESLOTEN TOT EN MET 19 JANUARI A.S.

De lockdown die premier Rutte vanavond heeft afgekondigd betekent voor de binnensport, waaronder tafeltennis, dat vanaf morgen de speelzaal gesloten is t/m dinsdag 19 januari a.s.

De jeugd kan op donderdag 21 januari mogelijk weer gaan trainen. Voor de senioren geldt dat er  weer vanaf dinsdag 26 januari a.s. mogelijk getraind kan worden.

Of er werkelijk weer getraind kan worden op die data hangt van de besluiten die het Kabinet op dinsdag 12 januari a.s. bekend zal maken. 

Hou vol en blijf gezond. Een Bijmater geeft de moed niet op….

Gezien het bovenstaande is het jaar 2020 voor wat betreft tafeltennis ten einde.

En wat voor een jaar!

De covid 19 pandemie hakt er op vele fronten enorm in. Zowel maatschappelijk als economisch grijpt de pandemie diep in op onze levens. Sociale wezens als we zijn, missen we de persoonlijke ontmoetingen. Bij de Bijmaat is het niet anders. Geen ontmoetingen in de kantine, geen gezellige nazit met de tegenstanders na een wedstrijd. Op de dinsdagavond trainden tot vorige week maximaal 10 Bijmaters en elke keer waren dat dezelfde leden. Hoe begrijpelijk het ook was dat veel leden de gang naar de Bijmaat even niet meer maakten, jammer was het natuurlijk wel.

Maar gelukkig is er perspectief met de komst van de vaccins. Hoe lang het nog duurt voordat we elkaar weer gezellig gaan treffen in de kantine, weet niemand, maar dat het vroeg of laat weer kan, dan lijkt wel zeker. Voorlopig ligt de competitie en nu dus ook de training nog even stil.

Onderwijl hopen we dat alle Bijmaters in goede gezondheid deze rare tijd doorkomen. Hou vol en blijf gezond. Een Bijmater geeft de moed niet op….

Het bestuur is druk om de club (financieel) draaiende te houden en ook alvast vooruit te kijken.

Bij de gemeente Huizen hebben we een subsidie aangevraagd voor het werven van nieuwe leden in het (late) voorjaar.  We hebben het idee om vooral de inwoners van de wijken Huizermaat, Bijvanck en Blaricummermeent te interesseren voor onze mooie tafeltennissport. We werken in deze werving samen met de SportadviesGroep, waar de buurtsportcoaches onder vallen en het SportPlatformHuizen.

Als we de middelen krijgen, dan zullen we je in een volgende Bijpraat verder informeren.

Bij de jeugd werd tot vorige week flink getraind onder leiding van de jeugdtrainers Flip (op dinsdag  met ondersteuning van Dick Schram en Daniel van der Heide), Zen en Jean ( op donderdag). Grote dank voor jullie inzet!!

  • Contributie ttv Bijmaat in 2021 ongewijzigd

De stemgerechtigde leden stemden unaniem voor de begroting 2021. Daarmee stemde de leden ook in met een ongewijzigde contributie voor het nieuwe jaar. De Bijmaat is een financieel gezonde club en een verhoging van de contributie was niet nodig.

  • Geen Nieuwjaarsreceptie + Plankentoernooi dit jaar.

Het zal geen verrassing zijn maar we zullen onze traditionele nieuwjaarsreceptie gecombineerd met een gezellig plankentoernooi helaas een jaartje moeten overslaan.

  • Elk corona nadeel heeft zijn voordeel: je bent een jaar langer clubkampioen….

Ook de clubkampioenschappen konden dit jaar geen doorgang vinden. Dat betekent dat Pieter Loenen (algemeen kampioen) en Noah Colmsee zich nog een jaar de beste van de club mogen noemen…

  • Speelzaal gesloten eerder gesloten door lockdown

Vanaf dinsdag 15 december t/m dinsdag 19 januari .a.s.  is de Bijmaat gesloten en kan er ook niet getraind worden in de zaal.

Tenzij het Kabinet in januari anders beslist, kunnen de eerste trainingen voor de jeugd weer op donderdag 21 januari a.s. en voor de senioren weer op dinsdag 26 januari a.s. worden opgestart.

Het is even niet anders……

Het bestuur wenst alle Bijmaters hele prettige feestdagen en een vooral gezond 2021 toe! Hopelijk tot in januari!!!!