Bijpraat 2022-03

 • Wervingsacties op de basisscholen groot succes

  In de vorige Bijpraat hebben we je uitvoerig geïnformeerd over de grootse wervingsactie op de basscholen. Komende donderdag 12 mei wordt de laatste clinic verzorgd. Al honderden kinderen hebben kennis gemaakt met tafeltennis en Bijmaat. Op de zaterdagen kunnen kinderen die interesse hebben, gezellig komen spelen op de club. Afgelopen zaterdag waren dat er bijvoorbeeld 19! Inmiddels heeft de actie ook al 8 nieuwe jeugdleden opgeleverd. De verwachting, de hoop is dat we voor de zomer de jeugdafdeling verdubbelen van 15 naar 30 jeugdleden. Een ongelofelijke prestatie van de jeugdcommissie en al die leden van Bijmaat die bij de clinics en op de zaterdagen ondersteunen. Bijmaat laat zich van zijn allerbeste kant zien en dat is iets om ontzettend trots op te zijn.

 • Vertrek Flip Valero als jeugdtrainer

  Flip heeft te kennen gegeven dat dit zijn laatste seizoen als jeugdtrainer bij Bijmaat is. we vinden dat ontzettend jammer, want met Flip hadden we een enorm betrokken en deskundige trainer in huis. Flip is zo’n liefhebber dat hij de training geheel op vrijwillige basis deed. Flip liet zich ook regelmatig zien tijdens wedstrijden en toernooien. Flip: ontzettend bedankt voor je onvolprezen inzet voor ttv Bijmaat. Voor altijd hebben wij je in ons Bijmaathart gesloten!

 • Ellen van den Berg legt haar bestuursfunctie voor de zomervakantie neer.

  Ellen heeft ons te kennen gegeven dat zij haar bestuursfunctie voor de zomervakantie tussentijds wil neerleggen. Het lukt haar niet zo goed meer om een goede balans tussen (bestuurs)werk en privé te vinden. Hoe jammer ook voor Bijmaat, we hebben er alle begrip voor. We zullen tijdens de ALV van het najaar afscheid nemen van Ellen als bestuurslid. Zij is heel lang – ruim 15 jaar! –lid van het bestuur geweest. Nu alvast: ontzettend bedankt Ellen voor je ongelofelijke inzet voor Bijmaat. We zullen je missen.
  Na de informele terugtreding van Jesper en nu het vertrek van Ellen, is het bestuur op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. We hopen deze op de ALV van komend najaar te kunnen voorstellen.

 • Tijdelijke huisvesting Bijmaat tijdens verbouwing buurtcentrum

  De plannen voor de nieuwbouw van het buurtcentrum zijn in een vergevorderd stadium. De plannen van eisen van alle gebruikers, waaronder Bijmaat, zijn verwerkt in de eerste schetsen van het nieuwe gebouw. In het najaar moet de aanbesteding afgerond zijn, zodat in het voorjaar 2023 met de bouw kan worden begonnen. Zoals het er nu naar uitziet zal onze nieuwe kantine gevestigd worden op de begane grond met zicht op de speelzaal. De kleedkamers zullen op de eerste verdieping worden gesitueerd. We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente om te kijken wat de beste optie is voor Bijmaat. Komende weken zullen we o.a. in gesprek gaan met ttv Huizen om te onderzoeken of zij iets kunnen/willen betekenen in onze tijdelijke huisvestingsbehoefte.

 • Jubileumcommissie vraagt om extra handen voor het feest op 11 juni

  Ons 40 jarig jubileumfeest op 11 juni komt nu heel snel dichterbij. Jur en Wim zijn heel erg druk me de organisatie van die dag. Tot nu toe hebben zich al ruim meer dan 100 (ex)Bijmaters opgegeven voor het feest/spelen/bbq. Het belooft een prachtige dag te worden.
  Echter: Wim en Jur hebben echt nog mensen nodig om die dag te ondersteunen in de bardienst, het bedienen van de bbq, het organiseren van het toernooi etc.
  Kortom: hulp gevraagd op 11 juni!
  Geef je op bij Wim of Jur als je een paar uurtjes kan helpen die dag. Email: barcommissie@bijmaat.nl of kom even langs op dinsdagavond.

 • Afsluiting voorjaarscompetitie jeugd Midden bij Bijmaat

  Zaterdag 7 mei werd bij Bijmaat de laatste ronde van de jeugdcompetitie in de 1e klasse gespeeld. Hoogland werd kampioen, gevolgd door Bijmaat 1. Na afloop werden de kampioenen in het zonnetje gezet. Daarna was het tijd voor een feestelijke afsluiting. Daarbij waren uiteindelijk ruim 30 mensen aanwezig: spelers, begeleiders, chauffeurs en ouders, waardoor het ouderwets gezellig was in de kantine.
  De bar- en jeugdcommissie hadden voor deze dag een gezamenlijke maaltijd bedacht. De vader van ons oud-lid Jeremaia had Indonesisch eten klaargemaakt en dat viel uitstekend in de smaak. Alles ging schoon op. Al met al een mooie en leuke afsluiting van de voorjaarscompetitie.

 • Extra trainingsavonden voor senioren op de donderdag niet druk bezocht

  Jammer genoeg is er niet heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een keer extra te trainen op donderdagavond. We zullen vooralsnog dan ook geen extra trainingsavond reserveren voor de zaal. Mocht er in het najaarsseizoen weer op donderdag competitie gespeeld worden en er zijn tafels over, dan kan er natuurlijk weer wel een keertje extra worden getraind.

 • Beker: maar 2 Bijmaatteams….

  Opvallend bij de beker is het lage aantal teams van Bijmaat. Dat is jammer, maar het past een beetje in het beeld van de ook wat lage trainingsopkomst op de dinsdagavond. We houden het maar even op de naweeën van de corona en hopen dat we straks na de zomer weer meer Bijmaters op de club kunnen verwelkomen.
  De eerste wedstrijd van beide bekerteams leverde afgelopen vrijdag een gezellig drukke kantine op. De wedstrijden eindigden in 10-8 (verlies) en 9-9, echte bekeruitslagen.

 • 1 x per week , tijdens de zomervakantie, een balletje slaan????

  In de volgende Bijpraat zullen we een korte poll houden om te kijken hoeveel belangstelling er is om tijdens de zomervakantie 1 x per week op dinsdagavond te komen spelen. Als er voldoende belangstelling is, dan zullen we de zaal huren.

Kalender

Za 12 mrt – 9 juli Inloopuren bij Bijmaat voor deelnemers tafeltennisclinics op de basisscholen. In het kader van ledenwerfactie jeugd.
Za 21 mei Klaverjasavond
Za 11 jun Jubileumfeest ttv Bijmaat 40 jaar
Za 11 jun Afdelingskampioenschap Midden: rating 1200 en hoger
Za 18 jun Klaverjasavond
Za 25 jun Jeugdactiviteit ter afsluiting seizoen